Στα μαθήματα Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας ο βασικός πυρήνας είναι:

α) οι σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του

β) οι σχέσεις του ανθρώπου με τους άλλους

γ) οι σχέσεις του ανθρώπου με το σύμπαν

 

Για όσους έχουν ειδικό ενδιαφέρον υπάρχει και ο χώρος όπου καθοδηγείται κανείς στη δημιουργική γραφή μέσω αυτών των μαθημάτων.

Επικοινωνία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΑΠΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020

ΜΙΚΡΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ (;) ΛΕΞΙΚΟ